Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 mai 2012 3 02 /05 /mai /2012 10:43

Geachte Bestuursleden van Advocaten zonder Grenzen,

 

Op 6 december 2011 hebben wij een schrijven gericht aan de Belgische Kinderrechtencommissaris en de Nederlandse Kinderombudsman om onze grote zorgen uit te spreken in een "Signaal van structurele schending kinderrechten in België en Nederland" (zie bijlage).

 

Beiden hebben vriendelijk gereageerd, verklarende dat deze problematiek wel degelijk hun aandacht heeft, maar wij moeten helaas constateren dat er blijkbaar nog geen serieuze pogingen worden ondernomen om tot een open dialoog en discussie over te gaan binnen de gezondheidsautoriteiten.

 

Integendeel : de vaccinatiedruk neemt wereldwijd hand over hand toe !

 

Gezien onze toenemende bezorgdheid betreffende deze problematiek en het voortdurend nul op het rekest krijgend van onze alarmerende uitgezonden berichten, hebben wij besloten uw organisatie in te schakelen met de bedoeling een transparanter beleid af te dwingen en dan vooral op gebied van vrije keuze en informatieplicht aangaande vaccinaties.

 

Om dit in een bredere context te plaatsen, hebben we de titel van deze oproep gewijzigd in "Structurele schending kinder- en mensenrechten vaccinatiebeleid in België, Nederland en daarbuiten".


Want :


* Wanneer gezondheidsinstanties wereldwijd keer op keer verklaren (en dit stelselmatig klakkeloos door de pers overgenomen) dat er "in het medisch circuit over het algemeen géén ernstige complicaties na vaccinaties worden geconstateerd", dan is er iets goed mis.


* Wanneer vaccinatiepersoneel regelmatig tegenindicaties (bijwerkingen) van de vaccinfabrikanten zelf negeert en dit eigenhandig interpreteert ten gunste van het vaccineren, dan is er iets goed mis.


* Wanneer de bewijzen van flagrant misleidende informatie door de overheden zich opstapelen, de een na de andere wetenschappelijk onderbouwde studie voortdurend wordt tegengesproken (met name in de pers) en de gezondheid van duizenden kinderen op het spel staat, dan is er iets goed mis.


- Autoriteiten die geen tegenspraak dulden, laten zich hiermee niet van hun beste kant zien...

- Autoriteiten die niet geneigd zijn om hun onderdanen aan te horen, laten zich hiermee van hun slechtste kant zien..

- Autoriteiten die met hun hautaine gedrag hun eigen waarheid blijven verkondigen, laten de bezorgde burger in de kou staan...


De huidige tendens laat spijtig genoeg zien dat het begrip "vrije meningsuiting" meer en meer met voeten wordt getreden.
Dit druist in tegen alle normen en waarden van de nationale en internationale wet- en regelgeving (Patiëntenwet 2002 België - WGBO Wet Nederland - Europees Verdrag Rechten voor de Mens - Code van Neurenberg - Verdrag van Helsinki). Een opsomming van deze verdragen vindt u opgenomen in bijlage.


De gezondheid en toekomst van "onze kinderen" ligt ons nauw aan het hart en onze hoop is gevestigd op een "met gezond verstand" herzien van het vaccinatiebeleid op overheidsniveau.

In bijlage vindt u alle nodige informatie (correspondentie met kinderrechtencommissarissen en een uitgebreid overzicht van de opgesomde punten) die wij graag in het door u te openen dossier opgenomen zouden zien.


Onze hoop is nu op u gevestigd om ons bij te staan in het opstarten van een, liefst internationale, discussie aangaande deze problematiek en wij vragen u met nadruk hier de nodige aandacht aan te willen besteden en ons op de hoogte te stellen van uw visie en juridische perspectieven.


Met vriendelijke groet,


Ellen Vader

Cathalijne Zoete

 

 

[ Zie ook hier het antwoord van het Vlaams Kinderrechten Commissariaat (29 Mei 2012) ]

 

 

Partager cet article
Repost0
27 avril 2012 5 27 /04 /avril /2012 19:16

Vertaling: E.V

   

Misleidende informatie in de media van de heer Benoît Parmentier (directeur ONE) inzake « vaccinale tegenstrijdigheden »

 

 

Beste lezer,

 

Als burgerbeweging zijn wij met name geschokt door de enorme hoeveelheid misleidende , en helaas valse, berichten over vaccinatie die door het ONE in de pers verschijnen.

 

Om maar enkele leugens van het ONE (want de lijst is heel lang) te citeren die door de pers worden verspreid onder het motto « bij het overgrote deel van het medisch circuit wereldwijd zijn er géén ernstige vaccincomplicaties » : het wetenschappelijk bewijs is nochtans HIER terug te vinden, met meer dan 1000 verwijzingen naar internationale wetenschappelijke en medische studies over ernstige risico's en falen van vaccins.

 

Bijwerkingen (zelfs ernstige) van vaccins worden schromelijk onderschat ; volgens medische tijdschriften, waaronder het prestigieuse JAMA en Prescrire, blijkt  hiervan in de praktijk slechts 1-10% te worden gemeld . Zelfs het franse agentschap Afssaps beschouwt dit consequent onderschatten van bijwerkingen als een topje van de ijsberg... hier kan men toch niet omheen!! (cfr p 5).

 

We kunnen dus simpelweg concluderen dat de verklaringen van het ONE aangaande kosten/effectiviteit van vaccins als ONBETROUWBAAR moeten worden beschouwd.

 

Bovendien vermeldt het ONE op haar website dat « vaccins nooit complicaties kunnen veroorzaken voor de ziekte waartegen zij beschermen ». Ook dit feit wordt echter door de medische literatuur tegengesproken en dit zal hen ongetwijfeld bekend zijn.

 

Het ONE negeert zelfs de tegenindicatie van de vaccinfabrikanten zelf aangaande de waarschuwing voor bijvoorbeeld hypotonie (niet ver van anafylactische shock !) op de bijsluiter van het kinkhoestvaccin, verklarende dat dit een misleidende informatie is en aldus gevoelige kinderen in groot gevaar brengend door onherstelbare vaccinatieschade. Zie hier alle bewijzen . Men mag en kan zich niet meer verschuilen achter dit struisvogelgedrag, niet als ouder en niet als journalist.

 

Mr Parmentier (directeur ONE) verklaart, ook in de pers, dat er « tegenstrijdigheden »  zijn en zegt bovendien : « wanneer een tegenindicatie over vaccins door een arts in twijfel wordt getrokken, is een afwijkend oordeel over vaccinaties altijd mogelijk », hieraan toevoegend dat de raad van kinderartsen van het ONE dit advies opvolgt ! »

 

Ook dit is ONJUIST,  want in juli vorig jaar bijvoorbeeld gaf een arts een tegenindicatie bij het verder vaccineren ten gevolge van een ernstig postvaccinaal eczeem, waarna de kinderarts raadgever van het ONE verklaarde dat het hier in feite ging om een « verkeerd geïnterpreteerde tegenindicatie ».

 

En dan de kleine Antoine Roblain die slecht had gereageerd op de tetanus en difterie vaccinatie, waarna de huisarts besloot om de vervolgvaccins te stoppen (en dit in een tijdsperiode waarin nog geen enkel wetsbesluit van kracht was voor welke verplichting van vaccins in crèches dan ook!). Het ONE ondersteunde de directrice van de crèche die de toelating verbood van de kleine Antoine. Nochtans werden de crèche en het ONE  in 1993 door het Brusselse Gerechtshof veroordeeld voor het feit zij tegen het goed onderbouwde advies van de huisarts waren ingegaan. Dit werd op  5 oktober 1993 door de journaliste Martine Vandemeulebroucke van Le Soir naar buiten gebracht.

 

Het ONE spreekt over veilige en betrouwbare vaccins, maar wanneer we het kinkhoestvaccin als voorbeeld nemen, blijkt zelfs GSK te hebben toegegeven dat dit nooit op lange termijn getest is geweest bij kinderen. De bron hiervan is betrouwbaar want afkomstig van het Reuters Persagentschap (met excuses voor de 'beknoptheid ').- cfr pagina 2/3

 

Momenteel waart er bijvoorbeeld in Gent een flinke bofepidemie rond bij mensen waarvan de meesten gevaccineerd waren met de aanbevolen twee doses en zich dus beschermd waanden. Dit roept onvermijdelijk de ethische vraag op of de risico's altijd mogen opwegen tegen een twijfelachtige effectiviteit!

 

Aan deze misleidende informatie moet zo snel mogelijk een eind komen, want het ONE laat zich hiermee absoluut niet van haar beste kant zien.

Wij zijn in contact met tientallen gefrustreerde artsen die zich hier tegen verzetten en zich in hun beroepseer aangetast voelen. Allen, met inbegrip ook van gezondheidswerkers binnen het ONE (wij wensen dit te onderstrepen) vragen zich af wanneer de persverantwoordelijken eindelijk zullen beseffen dat ook zij medeplichtig zijn door hierover te zwijgen.

 

De bewijzen van flagrant misleidende informatie van het ONE stapelen zich op , de een na de andere studie verschenen in de pers wordt tegengesproken en de gezondheid van duizenden kinderen staat op het spel. Hun gezondheid blijft toevertrouwd aan personen die weinig kennis schijnen te hebben over mogelijke bijwerkingen en risico's en die zich constant verschuilen onder de paraplu van bv de HGR, Provac enz.  En dit zonder ooit serieus in te gaan op verontruste vragen !

 

 

Men kan en mag niet doorgaan met deze tomeloze vaccinatiedruk, zich de luxe permitteren van het niet willen ingaan op nochtans serieuze vragen en het geen verantwoording willen nemen in geval van bijwerkingen !

 

In het kadertje op deze webpagina vindt u een meer dan gedetailleerd overzicht van links naar artikelen met alle bewijzen van deze leugens :

http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-la-folle-temerite-de-l-one-peut-mettre-la-vie-de-vos-enfants-en-danger-103399091.html

 

Wij sturen deze mail niet alleen aan de ouders van betrokken kinderen (die eerlijk gezegd veel beter verdienen!) en hun advocaten, maar ook aan de tientallen bezorgde artsen en gezondheidswerkers die ontmoedigd zijn door deze onheuse en onethische praktijken, evenals aan meerdere afgevaardigden. Tevens zal een uitgebreid debat onder de bevolking worden georganiseerd, want men heeft uiteraard het recht om van dit schandaal op de hoogte te worden gesteld. Het gaat hier tenslotte om henzelf, hun familie en de toekomst van hun kinderen.

 

Het enige wat nu nog zou kunnen bijdragen tot een mentaliteitsverandering onder de verantwoordelijken van het ONE, maar ook onder de journalisten met het oog op hun deontologische plicht deze ernstige feiten te onthullen, is de volgende uitspraak van Abraham Lincoln :

 

'Men kan een deel van het volk voortdurend misleiden en het hele volk een poosje, maar men kan niet het hele volk de hele tijd misleiden'

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht !

 

Initiative Citoyenne, 

Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée.

 

 

Aanvullende actuele informatie :

 

Meerdere aanklachten tegen het ONE 6/4/2012 : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/dec-2011/Le-Soir--6-avril-2012.pdf

 

Laatste nieuws 26/4/2012 : vader legt klacht neer tegen arts ONE : http://www.levif.be/info/belga-generique/creche-le-pere-de-l-enfant-menace-d-exclusion-porte-plainte-contre-le-pediatre-de-l-one/article-4000086370639.htm

 

 

Partager cet article
Repost0
3 avril 2012 2 03 /04 /avril /2012 20:51

In de Artsennieuwsbrief n° 948 van 12 maart jl betichtte de hoofdredacteur, dr Maurice Einhorn, Initiative Citoyenne van "obscure uitlatingen", al volgt :

 

Vaccintegenstanders maken rookgordijn nog ondoordringbaarder


“Twijfelt u nog aan de gevolgen van vaccins op uw gezondheid? Luister dan naar dit interview met advocaat Jean-Pierre Joseph op Radio Médecine Douce, die al meer dan 50 jaar de gevolgen van vaccins aan de kaak stelt”, staat als introductie op Principes de santé (Le journal de la médecine douce). Bij ons lijken het Initiative Citoyenne aan Franstalige zijde en vooral de erg actieve Belfort Group in Vlaanderen maar geen genoeg te krijgen van de scherpste kritiek. Het fenomeen lijkt steeds meer aanhang te krijgen, terwijl de ziekten die deze vaccins rechtvaardigen steeds meer op de achtergrond komen te staan." M.E

 

In zijn schrijven van 21 maart jl heeft onze advocaat, Mr Philippe Vanlangendonck le Journal du Médecin verzocht ons recht op antwoord te publiceren, overeenkomstig de van kracht zijnde wet in verband met het recht op antwoord. Het antwoord werd gepubliceerd in la Lettre du Médecin n° 956 van 23 maart 2012 en luidde als volgt :

 

Initiative Citoyenne n'est pas anti-vaccins mais en faveur de la liberté vaccinale. Si Initiative Citoyenne est obscurantiste, devrait-on alors en conclure de même des 58% de médecins pédiatres et généralistes français qui se posent des questions sur l'utilité des vaccins faits aux enfants et des 31% qui s'interrogent sur leur sécurité, tel que révélé par une enquête de l'INPES de 2005 (réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 400 pédiatres et généralistes) aux résultats étrangement non publiés?

Source: BVA. Étude sur les vaccins pédiatriques auprès des médecins généralistes et des pédiatres.  2005 : p. 31 – non publiée (cfr p. 14 & 37 du curseur pdf): http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/INPES--guide-pratique-pour-le-medecin.pdf       

 

Mr Philippe Vanlangendonck heeft ook de publicatie van dit recht op weerwoord in de nederlandstalige versie van de Artsennieuwsbrief gevraagd. In de Artsennieuwsbrief n°963 van 3 april 2012 werd het recht van antwoord als volgt gepubliceerd:

 

Recht van antwoord

De wet verplicht ons volgend recht van antwoord van Initiative Citoyenne te publiceren als reactie op het artikel ‘Vaccintegenstanders maken rookgordijn nog ondoordringbaarder’ in onze nieuwsbrief van 12 maart 2012.

 

Initiative Citoyenne is geen anti-vaccinatie groepering, maar spreekt zich uit in het belang van vaccinale vrijheid. Echter: wanneer Initiative Citoyenne  als "obscure kracht" hierachter beschouwd wordt, zou dit dan ook niet moeten gelden voor de 58% van de kinder- en huisartsen die zich vragen stellen over het nut van vaccins voor kinderen en voor de 31% van hen die grote twijfels hebben over de veiligheid hiervan, zoals werd geconcludeerd uit een onderzoek van het INPES in 2005 (gebaseerd op een representatief geachte enquête onder 400 pediaters en huisartsen)? Conclusies die vreemd genoeg niét werden gepubliceerd.


Bron: BVA. Étude sur les vaccins pédiatriques auprès des médecins généralistes et des pédiatres.  2005 : p. 31 – niet gepubliceerd (cfr p. 14 & 37 van dit pdf-document).

 

Initiative Citoyenne

Partager cet article
Repost0
12 janvier 2012 4 12 /01 /janvier /2012 11:53

bébé militant

 

 Burgermars : SAMEN voor vrijheid vaccinatie en informatie

Wij zijn de ouders van Stacy, overleden één week na haar eerste vaccinaties en organiseren dit wereldwijde evenement ter nagedachtenis aan Stacy, Nova en alle andere vaccinatieslachtoffers. Wij roepen alle burgers van alle landen op om aan deze mars mee te doen in hun eigen gemeente en omgeving, alles zal moeten veranderen ! Denk hierbij ook aan het inlichten van de pers en slachtoffers of ouders van slachtoffers die bereid zijn te getuigen. En zorg voor spandoeken,VRIJHEID VAN VACCINATIE EN INFORMATIE; wij geven jullie ook toestemming de foto van de tweeling Stacy en Lesly te gebruiken.
Klinische testen van bepaalde vaccins hebben de laatste jaren de dood tot gevolg gehad van 14 babies in Argentinië, een tiental in India, en nog veel meer wereldwijd. Volgens de Washington Post van 4 januari jl, vielen deze overleden 14 babietjes in Argentinië in de "placebogroep", maar als het waar is, wordt dit tegengesproken door a+b en zijn de placebo's vervalst, op zich ook toxisch en werd er met de evaluatie-veiligheidsrapporten van deze vaccins geknoeid en zijn onze kinderen dus PROEFKONIJNEN !
Oproep aan allen om zich bij ons aan te sluiten op vrijdag 20 januari.
Plaats en uur : lokaal te bepalen en te organiseren met zich betrokken voelende personen en plaatselijke verenigingen.

Initiatieven : Béatrice Dupont & Raphaël Sirjacobs:

* 1060 Brussel, 20 januari 11.30 - 14.30 : Zuidstation - Fonsnylaan - Victor Horta Plein

 

Partager cet article
Repost0
8 janvier 2012 7 08 /01 /janvier /2012 23:16

De Britse gastro-enteroloog (maag-darmspecialist) Dr. Andrew Wakefield, gekend om zijn controversiële studie aangaande de relatie tussen de inenting tegen kinderziekten (BMR-vaccin) en het ontstaan van autisme, gepubliceerd in The Lancet in 1998, voelt zich dermate onrechtvaardig beschuldigd en besmeurd vanwege het hem opgelegde "fraude"-stempel, dat hij op 3 januari (van dit jaar) klacht heeft neergelegd wegens laster tegen het British Medical Journal en tegen de journalist van de Sunday Times Brian Deer.

 

Originele tekst aanklacht : hier


Ter verdediging van deze beschuldiging wenst Dr. Wakefield met name te benadrukken, zoals The Daily Mail in 2006 al schreef, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen.

Volgens Pr. John O'Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

 

Zie ook hier over BMR vaccinatie en autisme.

 

 

 
Partager cet article
Repost0
24 décembre 2011 6 24 /12 /décembre /2011 21:45

Donderdag 1 december 2011

 

Een koppel uit Couillet (Charleroi) heeft klacht ingediend tegen onbekenden na het volgens de ouders verdachte overlijden van hun twee maanden oude baby. Het kind kreeg een vaccin toegediend, waarvan de ouders menen dat ze op voorhand niet voldoende geïnformeerd werden. Dat bevestigden de ouders donderdag in aanwezigheid van hun advocaat.

 

De feiten deden zich voor midden oktober. Raphael Sirjacobs en zijn vriendin Béatrice Dupont lieten hun tweelingdochters van twee maanden oud inenten. Iets later kreeg één van hen, de kleine Stacy, hevige koorts. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce in Gosselies, waar het enkele uren later overleed.

 

Het ziekenhuis wees 'purpura fulminans' aan als doodsoorzaak, een ernstige en fulminerende vorm van bloedvergiftiging. De ouders trekken die verklaring echter in twijfel omdat het kind drie vaccinaties kreeg, hoewel het al aan koorts leed. Daarop beslisten de ouders om klacht in te dienen bij onderzoeksrechter Véronique Desneux in Charleroi. Ze stelden zich tevens burgerlijke partij.

 

De ouders en hun advocaat legden uit dat het gebrek aan informatie kan worden aangevochten, net zoals een gebrek aan voorzorg. Pas na de dood van hun kind hoorden de ouders immers welke risico's Stacy liep bij de vaccinatie. Volgens hen werd er ook te weinig rekening gehouden met de familiale voorgeschiedenis, en dan vooral die van de moeder en haar allergieën.

 

De klacht werd ingediend tegen onbekenden. Het onderzoek moet nu de eventuele verantwoordelijken voor het overlijden aanwijzen.

 

Bron: Nieuwsblad

 

Verdacht-overleden-na-vaccinatie.jpg

Partager cet article
Repost0
24 décembre 2011 6 24 /12 /décembre /2011 00:08

Zie hier

Partager cet article
Repost0
29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 22:54

Ellen de Visser −25/11/11, 08:55

 

Nederlandse onderzoekers hebben in het laboratorium een zo'n dodelijk griepvirus weten te creëren dat nu wordt uitgezocht of publicatie van de onderzoeksgegevens wel wenselijk is. Amerikaanse deskundigen vrezen dat daardoor gedetailleerde informatie in verkeerde handen terechtkomt en terroristen het virus als biologisch wapen zullen inzetten.

 

Het laboratoriumonderzoek werd opmerkelijk genoeg uitgevoerd op verzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH. Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om een zeer besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. H5N1 komt voor bij vogels maar het geluk wil dat het virus nauwelijks van dier op mens overspringt. Als dat wel gebeurt, is dat voor mensen vaak fataal. Wereldwijd zijn ruim vijfhonderd mensen aan de vogelgriep overleden, onder wie een Nederlandse dierenarts.


Zeer besmettelijke variant


Fouchier kreeg de opdracht om uit te zoeken of het H5N1-virus een pandemie kan veroorzaken. Veel wetenschappers zijn daar sceptisch over, maar Fouchier toont met zijn onderzoek hun ongelijk aan: slechts een paar mutaties in het virus-dna, die ook op natuurlijke wijze kunnen ontstaan, veranderen H5N1 in een zeer besmettelijke variant.

De hoogleraar deed zijn onderzoek bij fretten, waarvan het immuunsysteem zo op mensen lijkt dat ze gelden als ziektemodel voor griepstudies. Het laboratorium was streng beveiligd. Een Japanse onderzoeker, die dezelfde opdracht kreeg, blijkt dezelfde resultaten te hebben gevonden.


Fouchier heeft een artikel over zijn bevindingen aangeboden aan het vakblad Science. Het blad heeft het Amerikaanse adviesorgaan voor bioveiligheid gevraagd de details van de studie te beoordelen. Het orgaan adviseert de Amerikaanse overheid over onderzoek dat in potentie bedreigend is voor de publieke gezondheid of de openbare veiligheid. Fouchier wil niet reageren omdat hij de uitspraak van de deskundigen niet wil beïnvloeden. Ook het Japanse onderzoek wordt bestudeerd.

Grenzen aan wetenschappelijke vrijheid


De controversiële studies hebben onder wetenschappers geleid tot een debat over de grenzen aan de wetenschappelijke vrijheid. De studies zijn van groot belang, omdat ze aantonen dat niet te lichtzinnig mag worden gedacht over het vogelgriepvirus. Ook voor het testen van vaccins is de informatie relevant. Maar sinds de aanslagen van 11 september is de angst voor bioterrorisme zo groot dat die vrijheid onder vuur ligt.

 

Bron: Volkskrant.nl

  

NB: Professor Albert Osterhaus werkt ook aan het Erasmus Medisch Centrum ...

Partager cet article
Repost0
27 octobre 2011 4 27 /10 /octobre /2011 18:14

Maandag 24 oktober 2011

 

Het effect en de werkzaamheid van de jaarlijkse griepprik voor 60-plussers kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat in het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin is gepubliceerd, meldt het NOS Journaal.

 

De griepprik vermindert bij gezonde volwassenen nauwelijks het aantal griepsymptomen en het aantal verzuimdagen. Evenmin bestaat aantoonbaar effect op het aantal complicaties zoals longontsteking of het doorgeven van het griepvirus.

 

Volgens het onderzoek van het Geneesmiddelenbulletin, dat de NOS citeert, is er geen bewijs van de werkzaamheid van de griepvaccinatie om de gevolgen van de griep te voorkomen bij 65-plussers: griepsymptomen, opnames in het ziekenhuis of zelfs sterfte.

 

Evenmin is bewezen dat het inenten van verpleegkundigen de kans verkleint dat verzorgers of bewoners van rusthuizen de griep krijgen.

 

Alle beschikbare onderzoeken

  

Het Geneesmiddelenbulletin heeft de beschikbare onderzoeken over het griepvaccin op een rijtje gezet, meldt de NOS. En de conclusie daarvan is niet mals. 'Er is weinig betrouwbaar bewijs over influenzavaccinatie, maar er is wel bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en van verdachte onderzoeken', zegt Dick Bijl, de hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, aan de Nederlandse omroep.

 

lej

 

Bron: De Standaard

Partager cet article
Repost0
2 septembre 2011 5 02 /09 /septembre /2011 09:25
Partager cet article
Repost0

                    

Recherche

Contact

 

initiative.citoyenne[at]live.be

Courriers Aux Autorités & Autres Documents Importants

Ce site refuse de cautionner le label HONcode.

Ce site refuse de cautionner le label HONcode    

Ce site soutient Nurpa pour la liberté d'internet

Boutton de soutien à la NURPA