Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
21 août 2013 3 21 /08 /août /2013 16:00
Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
5 juillet 2013 5 05 /07 /juillet /2013 20:36

Zie hier

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
15 décembre 2012 6 15 /12 /décembre /2012 15:16

GSK-JO.JPG

Een recent boven water gekomen geheim rapport van GlaxoSmithKline laat het aantal door hen opgetekende sterfgevallen (binnen enkele dagen) zien na het toedienen van het Infanrix Hexa vaccin tussen 23 oktober 2009 en 22 oktober 2011. Het gaat hier over een totaal van maar liefst 14+22 = 36 overlijdens in twee jaar tijd. (NB : slechts 1-10% van ernstige bijwerkingen na vaccinaties worden in de praktijk gemeld en onderzocht).

 

Confidential report GSK:

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

 

Bron (met voor zichzelf sprekend overzicht overlijdens):

http://www.initiativecitoyenne.be/article-infanrix-hexa-le-document-confidentiel-accablant-113251207.html

 

Aanvullende opmerking: Elk jaar krijgt het RIVM (Nederland) 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie - volgens hun zeggen niet gelinkt aan het vaccin en als een blijkbaar 'acceptabel risico' beschouwd:

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Persberichten/2010/Pneumokokkenvaccin_geen_oorzaak_overlijden_zuigelingen

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
23 octobre 2012 2 23 /10 /octobre /2012 21:50
Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
26 juillet 2012 4 26 /07 /juillet /2012 15:26

AVC

Vertaling door E.V.

 

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de FDA (Food and Drug Administration) hebben een monitoring-programma opgestart voor het opvolgen van bijwerkingen van vaccins in de USA.

 

Tussen 1990 en 2010 werden er 306 gevallen van CVA (Cerebro Vasculair Accident) 6 weken nà vaccinatie genoteerd (maar binnen 2 weken bij 257 patiënten 83,9%). Bij 120 gevallen (39,2%) kwam een herseninfarct voor na de griepvaccinatie en in 40 gevallen (13%) na een vaccinatie tegen hepatitis B en in 20 gevallen (6,5%) na een vaccinatie met het difterie, tetanus en kinkhoest vaccin (acellulaire versie). Het ging hier om een gemiddelde leeftijd van 42 jaar (0,1 tot 94 jaar). 12 Patiënten (4%) kregen minstens 2 vaccins.    Deze wat onevenwichtige resultaten binnen de 6 eerste weken na het vaccineren met een piek in de eerste 2 weken, doet vermoeden dat bij sommige personen dit door vaccinatie zou kunnen worden veroorzaakt. Het is dus meer dan noodzakelijk ook dit gegeven nauwgezet op te volgen en gecontroleerde studies uit te voeren. 

 

Dr Gérard Loeb

 

64ste congres van de l’American Academy of Neurology. Van 21/04/2012 tot 28/04/2012-New Orleans (Louisiana, USA)

 

Al Qudah Z. : Stroke after Vaccination in United States. A Report from the CDC/FDA Vaccine Adverse Event Reporting System. [1990–2010]. 64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology. (Nouvelle-Orléans) : 21– 28 Avril 2012.

 

Bron: Sante24.ma

 

Wanneer we weten dat er elk jaar 19 000 CVA's in België optreden en dat 70% van de senioren zich jaarlijks laten vaccineren tegen de griep (zonder het dan nog te hebben over jongere generaties die zich jaar in jaar uit laten inenten tegen hepatitis B, difterie, tetanus, kinkhoest enz),  dan kunnen we ons afvragen hoeveel gevallen van herseninfarcten en dus ook overlijdens, er jaarlijks te wijten zullen zijn aan vaccinaties.

 

Voor alle duidelijkheid hier een samenvattende conclusie van de mortaliteit en morbiditeit statistieken van herseninfarcten  :

 

 "Na een CVA overlijdt 1 op 5 personen binnen een maand. 3/4 van de overlevenden houdt hier definitief bijwerkingen aan over en 1/3 wordt hulpbehoevend voor de rest van zijn leven ». Dit betekent dat 1/4 van de patiënten die door een herseninfarct wordt getroffen, niet hersteld. Bron : association belge « Stroke »

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
9 juin 2012 6 09 /06 /juin /2012 18:38

Het Nieuwsblad  van 8 juni 2012 : « Peuter (1,5 jaar) sterft aan hartaanval enkele dagen na vaccinaties », met de opmerking dat er inmiddels autopsie was uitgevoerd en dat de wetsdokter concludeerde dat het hier om een natuurlijk overlijden zou gaan !

 

En natuurlijk konden we hier op wachten... Wij hadden dit al zien aankomen nog voordat de autopsie zou worden uitgevoerd : NOOIT zullen de autoriteiten het toegeven.

 

Het ligt NOOIT aan het vaccin.

 

Herinnert U zich nog die 7 sterfgevallen op 2000 patiënten bij de klinische testen van het H1N1 Pandemrix vaccin ? Ook hier werd NOOIT met een beschuldigde vinger naar het vaccin gewezen. 

 

Tijdens de klinische testen van het anti-rotavirus vaccin Rotateq, overleden 44 kinderen in de twee groepen (gevaccineerde- en placebogroep) en ook daar concludeerden de verantwoordelijken dat het vaccin NIET in verband kon worden gebracht met deze sterfgevallen (terwijl dit toch een hoge doodsoorzaak laat zien, 0,2% of één sterfgeval op 500 kinderen!).

 

Hoelang gaat het publiek dit nog pikken zonder in te zien dat het hier in werkelijkheid ALTIJD gaat over het vrijspreken van een vaccin en het beschermen van de big business, zonder nog maar te spreken over het heilig verklaarde vaccinatiebeleid. 

 

En iedere keer weer hetzelfde scenario : de illusie wekken van een betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek. In sommige gevallen wordt  autopsie zelfs categorisch door de rechter geweigerd  zoals de ouders van de kleine Stacy uit Charleroi hebben ondervonden. Bij Xandro leek het weigeren hiervan te riskant, omdat het publiek dan zeker en vast zou hebben geprotesteerd en men kon simpelweg niet anders na het autopsieverbod op de kleine Stacy, dat ook als een « lastig » post-vaccinaal overlijden beschouwd werd.

 

Kind & Gezin verklaarde te delen in het verdriet van de ouders. Wanneer we echter de ondermaatse en kindonvriendelijke houding van de prikkende arts van deze organisatie onder de loep nemen die de anderhalf-jarige Xandro zelfs toesnauwde « een ambetant ventje te zijn, die niet eens even stil kon blijven zitten », terwijl hij het intussen uitkrijste bij het prikken met het BMR vaccin, dan kunnen we toch niet anders dan ons verbijten over de niet te tolereren handelwijze van Kind & Gezin die toch verantwoordelijk geacht wordt te zijn voor de onder hun vlag aangestelde praktiserende zorgverleners.  

 

Ontkennend gedrag en bedriegelijk mededogen zijn dus in feite de sleutelwoorden die dit agressieve vaccinatiebeleid in stand houden.

 

Met het verstrijken van de tijd vallen er meer en meer puzzelstukjes op de plaats : het beschermen van vaccins wordt alom steeds beter georganiseerd (vaccins, niet de kinderen !). In de USA heeft het Hoog Gerechtshof het juridisch vrijwaren vastgelegd voor fabrikanten van « onvermijdelijk gevaarlijke produkten » om faillissementen door claims te vermijden. In Europa zagen we hetzelfde gebeuren bij de aankoopcontracten van het H1N1-vaccin. Ook hier het in bescherming nemen van de fabrikanten die alleen nog een « fabricagefoutje » verweten kan worden, iets wat onmogelijk te bewijzen valt door de slachtoffers. 

 

Het is van het grootste belang om zich nu te buigen over de rol en handelwijze van organisaties zoals Kind & Gezin en het ONE in het voortdurend in bescherming nemen van hun vaccinatiesysteem. Onder het mom van « het bevorderen van het beschermen van kinderen », lijkt het er vooral op dat dit juridisch aspect het ONE en Kind & Gezin in de kaart speelt bij het doorgaan met inenten van de meeste belgische kinderen, waarvan de jongsten statistisch gezien het meeste risico lopen (vergeleken met volwassenen) op een post-vaccinaal overlijden tengevolge van een verzwakt immuunsysteem.  

 

De door Kind & Gezin en het ONE aan hun vaccinatiepersoneel aangeboden interne aansprakelijkheidsverzekering, specifiek handelend over sterfgevallen tengevolge van de vaccins, lijkt dus een zegen te zijn voor deze beroepsgroep bij het wegnemen van hun angst en weerstand, die anders als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zal blijven hangen. 

 

Het is dus duidelijk dat de aan de lopende band vaccinerende artsen van het ONE en Kind & Gezin, een groot risico lopen om geconfronteerd te worden met het overlijden van een recentelijk gevaccineerd kind.

 

Het zou daarom goed zijn wanneer deze artsen zich verantwoorden voor hun met name onvoorzichtig en onzorgvuldig handelen bij het vaccineren van een reeds verzwakt kind (dit in tegenstelling tot het nauwgezet en omzichtig praktiseren van zorgverleners in andere beroepsgroepen). Dit zeker ook gezien het stelselmatig met voeten treden van de patiëntenwet van 2002 door het niet informeren van de ouders over ernstige bijwerkingen van vaccins zoals de BMR prik.

 

Het is te hopen dat deze artsen het bewijs moge leveren, indien hen dit tenminste toegestaan wordt, dat zij hun verplichtingen nakomen! Hebben zij bijvoorbeeld de ouders ingelicht onder welke criteria veiligheidstesten met levende virussen worden uitgevoerd, zoals het BMR vaccin ? Het is heel goed mogelijk dat zij hier zelf niet van op de hoogte zijn, maar dat is nog altijd geen excuus.

 

Dit zijn fundamentele elementen voor een grondwettelijke vrije keuze en voorafgaande informatie (« informed consent »). De europese eisen in deze materie zijn uitermate laks.

 

Wat uitgebreidere achtergrondinformatie om de naar waarheid zoekende lezer een juister beeld te geven over dit absoluut onbetrouwbare « marionettentheater » dat zeker niet ten voordele van de patiënt uitvalt :

 

- Allereerst : wanneer gevaccineerde apen binnen de eerste 48 uur na het inenten sterven, wordt dit overlijden als « niet causaal » beschouwd en deze richtlijn blijft van kracht zolang het sterftecijfer maar onder de 20% blijft. Met andere woorden, als 10 of zelfs 19% van de gevaccineerde apen vroegtijdig overlijdt na vaccinatie, gaat alles gewoon door zonder dat het vaccin als schuldige wordt aangewezen.  Een enorme misvatting op veiligheidsniveau en we herhalen nog eens het lichtzinnig optreden van het Europees Agentschap in verband met de tijdens de klinische testen opgedoken problemen met het H1N1 vaccin Pandemrix, waarbij 7 op 2000 patiënten overleden (wat enorm hoog is).  

 

- Dan nog een ander aspect: geïnjecteerde vaccins bij dieren zijn geen combinatievaccins (het BMR vaccin bevat echter 3 componenten, mazelen, bof, rode hond).  We weten maar al te goed dat alle synergetische effecten van toegediende produkten bij levende wezens met de grootste zorg moeten worden bekeken en dan met name in termen van veiligheid ! 

 

[Bron: Methods of Analysis  2.6.18 – Test for neurovirulence of live virus vaccines. EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 5th Edition.]

 

Zeker is wel dat de kleine Xandro al ziekelijk was op het moment van deze vaccinatie (één teveel...). Maar wie kan (op basis van deze simpele uitwendige autopsie en waarvan de resultaten alleen worden bevestigd in het ideologisch kader van de wetsdokter, die wetenschappelijk gezien een verband met het vaccin niet mag uitsluiten, en dit enkel en alleen gebaseerd op de summiere vraag in het aan te vinken kadertje : « wel of niet gevonden toxische substanties ») voorbijgaan aan de vermoedelijk bestaande onderzoeken naar veranderingen in het immuniteitsbeeld veroorzaakt door voorgaande vaccinaties. Dit ook gezien in het licht van een hoogstwaarschijnlijk in die mate aangetast immuunsysteem dat gevolgen heeft kunnen hebben voor een voor zichzelf sprekende chronische bronchiolitis (RSV = Respiratory Syncitial virus). 

 

Wie kan bevestigen dat hij ook gestorven zou zijn zonder dit BMR-vaccin ?  

 

Integendeel, bij het ontbreken van welke andere solide onderbouwde conclusie dan ook, lijkt het eerder vanzelfsprekend dat de vaccinatie oorzaak is van dit overlijden, TOT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS, want een kindje van deze leeftijd sterft niet zomaar aan een « hartaanval » en bronchitis op zich zou nauwelijks voldoende reden mogen zijn. 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 22:22

Xandro 2

Kind en Gezin onderzoekt de dood van Xandro, een 1,5-jarige peuter. De ouders zeggen in het vtm-nieuws dat het kind overleed nadat hij een vaccinatie had gekregen. Maar Kind en Gezin benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken en gaat na of er een verband is tussen het overlijden en het vaccin.

 

De peuter kreeg een hartstilstand na een consultatie bij een arts van Kind en Gezin, zo zeggen de ouders van het kind in het vtm-nieuws. Het kind kreeg inentingen, hoewel hij een half jaar geleden de luchtwegeninfectie RSV had opgelopen en daarna was blijven sukkelen met zijn gezondheid, aldus de ouders nog.

 

"Een arts van Kind en Gezin heeft de peuter op 25 mei gevaccineerd en op 3 juni is het kind overleden", zegt Leen Du Bois, woordvoerder van Kind en Gezin, in een reactie. Ze benadrukt wel dat er op dit ogenblik nog geen enkele reden is om aan te nemen dat er een link is tussen de vaccinatie en het overlijden. Kind en Gezin onderzoekt de zaak nu. "We gaan nu met alle gegevens die we hebben na wat er precies gebeurd is", aldus De Bois.

Tot slot onderstreept Kind en Gezin dat ouders zich niet onnodig ongerust moeten maken over vaccinaties.

Bron: De Morgen  

 

 

 

 

Degenen die min of meer op de hoogte zijn van het onderwerp vaccins is het nu meer dan duidelijk : NOOIT OFTE NIMMER zullen de autoriteiten het verband tussen dit overlijden en vaccinatie toegeven, alle diepgaande onderzoeken ten spijt.

 

Dit is een cruciaal moment om even stil te staan bij de overeenkomsten tussen alle gevallen die hieraan voorafgingen. En of het hier nu gaat over dat kleine meisje in Engeland dat door vaccins verlamd raakte en door de staat aan de moeder is onttrokken, of over het overlijden van Stacy in Charleroi, of over al die andere gevallen : ELKE KEER WEER wordt dit stelselmaig en massaal ontkend door de autoriteiten, simpelweg door het feit dat het erkennen van een causaal verband tussen hun heilige vaccins en welk overlijden dan ook, duizenden ouders zou weghouden van de vaccinaties die zij zoveel mogelijk en zonder uitzondering aan iedereen willen toedienen.  

 

En nu dus alweer zo'n tragisch en angstaanjagend voorval. Dit is een onacceptabel opofferen van kinderen wiens leven voor altijd vernietigd wordt, hetzij door overlijden, hetzij door ernstige en niet meer te herstellen bijwerkingen. Een tragedie voor de families en ook nog eens een langdurige financiële last voor de maatschappij.

 

Het lijkt voor de hand liggend dat het ter kwader trouw handelen van de autoriteiten hier meespeelt, want zijn zij het niet die systematisch het bekende wetenschappelijke onderbouwde feit negeren dat vaccinaties wel degelijk het immuunsysteem verzwakken ? Een gegeven dat aan de bron ligt van een hele reeks potentieel ernstige infecties (zie de wetenschappelijke referenties onder punt (18) op pagina 16/22 van het pdf document) ? Hetzelfde geldt voor het ontkennen van het verband tussen wiegendood en vaccinatie, een verband dat in meerdere wetenschappelijke publicaties werd gelegd. Het baanbrekende werk van Dr Viera Scheibner in Australië hier nog even onder de aandacht brengend ; ook zij gaf aan dat er een logisch verband tussen vaccinaties en wiegendood  bestaat en wat zij in een "kritieke dagen schema"  heeft gegoten. Hierin toont ze duidelijk aan dat elke dosis vaccin op zich al invloed heeft op de ademhaling gedurende 48 dagen !

 

Dit consequent ontkennen is helaas illustratief voor de houding van het ONE dat de gewoonte heeft om  bijvoorbeeld elke link tussen het Hepatitis B vaccin en multiple sclerose te negeren. Een vaststaand feit dat nochtans wordt vermeld in de bijsluiter van dit vaccin door de fabrikant, die ironisch genoeg zelf aanbeveelt om deze zorgvuldig door te lezen voorafgaande aan vaccinatie !

 

En elke keer weer hetzelfde verhaal : « we zullen een diepgaand onderzoek starten om precies te weten wat er gebeurd is ». De uitslag hiervan zal, zoals altijd, erop neerkomen dat de oorzaak absoluut niét bij de vaccins kan liggen en dat de ouders alweer in de kou komen te staan bij hun pogingen om de onderste steen boven te halen. Het resultaat zal, zoals te verwachten, weer ten voordele uitvallen van de vaccins die worden verondersteld kinderen te beschermen !

 

We blijven ons verbazen over het feit dat er blijkbaar NOOIT reële placebo-onderzoeken plaatsvinden tijdens de klinische testen die altijd eenzijdig en belangenverstrengelend « bewijzen » dat de bijwerkingen te verwaarlozen zijn.

 

We blijven ons verbazen over het feit dat er NOOIT, in tegenstelling tot andere medicijnen, een farmacokinetische analyse wordt geëist van vaccins die de gevolgen in kaart brengt van de verschillende vaccin-ingrediënten na toediening in het lichaam.

 

Zolang de vaccins heilig verklaard blijven, zolang de evaluatie van de zogenaamde veiligheid zich tot enkele dagen beperkt, zolang zij vrijgesteld blijven van het testen op mogelijk kankerverwekkende, mutagene of teratogene gevolgen, men bovendien de bijwerkingen continu blijft onderschatten en de belangen van de Hoge Heren op Belgisch, Europees en WHO niveau de boventoon blijven voeren, zullen deze drama's zich herhalen en uw kinderen zullen dan mogelijk de dupe zijn van deze russische roulette, helaas en niet anders te zien dan een terroristische aanslag op de gezondheid!

 

Deze situatie verslechtert zich en bovendien worden ouders zelfs niet ingelicht over ALLE experimentele cocktails die men hun kinderen aan de lopende band blijft inspuiten. Zij hebben het recht en zelfs de morele plicht zich tegen de autoriteiten te verzetten die hen  verkeerd blijven voorlichten, zelfs als zij door organisaties zoals die van ons, keer op keer gewaarschuwd worden.

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 22:37

Zie hier

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 16:30

Miller, vaccins multiples

Geachte heer Top,

Hierbij neem ik de vrijheid u het volgende onder de aandacht te brengen.

We zijn hoogst verbaasd te lezen dat op de website van Zorg en Gezondheid het volgende (nog steeds) de ronde doet :


Het immuunsysteem van een kind heeft voldoende capaciteit (aantal en aanmaaksnelheid van witte bloedcellen) om tegen 10.000 vaccins tegelijk immunologisch te kunnen antwoorden. Het gebruikt slechts 0.1% van zijn immuunsysteem om te antwoorden op een vaccinatie (bronnen 2,6,7).

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Vaccinaties/Veelgestelde-vragen/Veel-gehoorde-beweringen-en-halve-waarheden-over-vaccinatie

MAAR :


het schijnt dat men zich hierbij gebaseerd heeft op één interpretatie van één vaccininsider, Dr. Paul Offit. Deze uitspraak wordt echter niet door feiten onderbouwd, is niet realistisch en gebaseerd op louter theoretische speculatie en zou als niet relevant zijnde direct ingetrokken moeten worden.

Dit wordt al geruime tijd wereldwijd in vele talen gebruikt als extra argument om ouders en zorgverleners
over de streep te trekken wanneer getwijfeld wordt aan het nut en de veiligheid van vaccins.

Wordt er niet van alle kanten aangedrongen op het zorgvuldig omgaan met verspreiden van op internet circulerende studies/rapporten ?


http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-04-16/10000-vaccines-safety-claim-simple-hype-or-sinister-intent/

Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op de verantwoordelijken van Zorg en Gezondheid om deze claim zo snel mogelijk van de website te verwijderen of hier een (terechte) kritische kanttekening bij te plaatsen.

Met vriendelijke groet en mede uit naam van vele bezorgde burgers,

Ellen VaderRepost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
3 mai 2012 4 03 /05 /mai /2012 11:11

Franse Raad van State acht het Pentacoq vaccin verantwoordelijk voor 95% handicap baby van 5 maanden en veroordeelt de staat tot het uitkeren van 3 miljoen euro schadeloosstelling aan slachtoffer

 

Het Pentacoq vaccin (kinkhoest/hib/difterie/tetanus/polio) is op 22 december 2005 van de markt gehaald en vervangen door een ander.

De 5 maanden oude Inès kreeg in 1995 dit vaccin toegediend in het kader van de verplichte vaccinaties. Een week later werd zij met spoed opgenomen wegens zware neurologische problemen, op zich niet dodelijk, maar wel resulterend in een ernstige handicap (voor 95%).

Na 17 jaar procederen is de Staat, en met name de minister van Gezondheid, verantwoordelijk voor deze verplichte vaccinatie, veroordeeld tot het betalen van 3 miljoen euro aan dit zwaar getroffen meisje. Daarnaast ontvangen de ouders en het zusje van het slachtoffer een morele schadevergoeding.

Fabrikant Sanofi-Pasteur wordt niets ten laste gelegd.

 

Bron: Docbuzz.fr

 

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
2 mai 2012 3 02 /05 /mai /2012 10:43

Geachte Bestuursleden van Advocaten zonder Grenzen,

 

Op 6 december 2011 hebben wij een schrijven gericht aan de Belgische Kinderrechtencommissaris en de Nederlandse Kinderombudsman om onze grote zorgen uit te spreken in een "Signaal van structurele schending kinderrechten in België en Nederland" (zie bijlage).

 

Beiden hebben vriendelijk gereageerd, verklarende dat deze problematiek wel degelijk hun aandacht heeft, maar wij moeten helaas constateren dat er blijkbaar nog geen serieuze pogingen worden ondernomen om tot een open dialoog en discussie over te gaan binnen de gezondheidsautoriteiten.

 

Integendeel : de vaccinatiedruk neemt wereldwijd hand over hand toe !

 

Gezien onze toenemende bezorgdheid betreffende deze problematiek en het voortdurend nul op het rekest krijgend van onze alarmerende uitgezonden berichten, hebben wij besloten uw organisatie in te schakelen met de bedoeling een transparanter beleid af te dwingen en dan vooral op gebied van vrije keuze en informatieplicht aangaande vaccinaties.

 

Om dit in een bredere context te plaatsen, hebben we de titel van deze oproep gewijzigd in "Structurele schending kinder- en mensenrechten vaccinatiebeleid in België, Nederland en daarbuiten".


Want :


* Wanneer gezondheidsinstanties wereldwijd keer op keer verklaren (en dit stelselmatig klakkeloos door de pers overgenomen) dat er "in het medisch circuit over het algemeen géén ernstige complicaties na vaccinaties worden geconstateerd", dan is er iets goed mis.


* Wanneer vaccinatiepersoneel regelmatig tegenindicaties (bijwerkingen) van de vaccinfabrikanten zelf negeert en dit eigenhandig interpreteert ten gunste van het vaccineren, dan is er iets goed mis.


* Wanneer de bewijzen van flagrant misleidende informatie door de overheden zich opstapelen, de een na de andere wetenschappelijk onderbouwde studie voortdurend wordt tegengesproken (met name in de pers) en de gezondheid van duizenden kinderen op het spel staat, dan is er iets goed mis.


- Autoriteiten die geen tegenspraak dulden, laten zich hiermee niet van hun beste kant zien...

- Autoriteiten die niet geneigd zijn om hun onderdanen aan te horen, laten zich hiermee van hun slechtste kant zien..

- Autoriteiten die met hun hautaine gedrag hun eigen waarheid blijven verkondigen, laten de bezorgde burger in de kou staan...


De huidige tendens laat spijtig genoeg zien dat het begrip "vrije meningsuiting" meer en meer met voeten wordt getreden.
Dit druist in tegen alle normen en waarden van de nationale en internationale wet- en regelgeving (Patiëntenwet 2002 België - WGBO Wet Nederland - Europees Verdrag Rechten voor de Mens - Code van Neurenberg - Verdrag van Helsinki). Een opsomming van deze verdragen vindt u opgenomen in bijlage.


De gezondheid en toekomst van "onze kinderen" ligt ons nauw aan het hart en onze hoop is gevestigd op een "met gezond verstand" herzien van het vaccinatiebeleid op overheidsniveau.

In bijlage vindt u alle nodige informatie (correspondentie met kinderrechtencommissarissen en een uitgebreid overzicht van de opgesomde punten) die wij graag in het door u te openen dossier opgenomen zouden zien.


Onze hoop is nu op u gevestigd om ons bij te staan in het opstarten van een, liefst internationale, discussie aangaande deze problematiek en wij vragen u met nadruk hier de nodige aandacht aan te willen besteden en ons op de hoogte te stellen van uw visie en juridische perspectieven.


Met vriendelijke groet,


Ellen Vader

Cathalijne Zoete

 

 

[ Zie ook hier het antwoord van het Vlaams Kinderrechten Commissariaat (29 Mei 2012) ]

 

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
27 avril 2012 5 27 /04 /avril /2012 19:16

Vertaling: E.V

   

Misleidende informatie in de media van de heer Benoît Parmentier (directeur ONE) inzake « vaccinale tegenstrijdigheden »

 

 

Beste lezer,

 

Als burgerbeweging zijn wij met name geschokt door de enorme hoeveelheid misleidende , en helaas valse, berichten over vaccinatie die door het ONE in de pers verschijnen.

 

Om maar enkele leugens van het ONE (want de lijst is heel lang) te citeren die door de pers worden verspreid onder het motto « bij het overgrote deel van het medisch circuit wereldwijd zijn er géén ernstige vaccincomplicaties » : het wetenschappelijk bewijs is nochtans HIER terug te vinden, met meer dan 1000 verwijzingen naar internationale wetenschappelijke en medische studies over ernstige risico's en falen van vaccins.

 

Bijwerkingen (zelfs ernstige) van vaccins worden schromelijk onderschat ; volgens medische tijdschriften, waaronder het prestigieuse JAMA en Prescrire, blijkt  hiervan in de praktijk slechts 1-10% te worden gemeld . Zelfs het franse agentschap Afssaps beschouwt dit consequent onderschatten van bijwerkingen als een topje van de ijsberg... hier kan men toch niet omheen!! (cfr p 5).

 

We kunnen dus simpelweg concluderen dat de verklaringen van het ONE aangaande kosten/effectiviteit van vaccins als ONBETROUWBAAR moeten worden beschouwd.

 

Bovendien vermeldt het ONE op haar website dat « vaccins nooit complicaties kunnen veroorzaken voor de ziekte waartegen zij beschermen ». Ook dit feit wordt echter door de medische literatuur tegengesproken en dit zal hen ongetwijfeld bekend zijn.

 

Het ONE negeert zelfs de tegenindicatie van de vaccinfabrikanten zelf aangaande de waarschuwing voor bijvoorbeeld hypotonie (niet ver van anafylactische shock !) op de bijsluiter van het kinkhoestvaccin, verklarende dat dit een misleidende informatie is en aldus gevoelige kinderen in groot gevaar brengend door onherstelbare vaccinatieschade. Zie hier alle bewijzen . Men mag en kan zich niet meer verschuilen achter dit struisvogelgedrag, niet als ouder en niet als journalist.

 

Mr Parmentier (directeur ONE) verklaart, ook in de pers, dat er « tegenstrijdigheden »  zijn en zegt bovendien : « wanneer een tegenindicatie over vaccins door een arts in twijfel wordt getrokken, is een afwijkend oordeel over vaccinaties altijd mogelijk », hieraan toevoegend dat de raad van kinderartsen van het ONE dit advies opvolgt ! »

 

Ook dit is ONJUIST,  want in juli vorig jaar bijvoorbeeld gaf een arts een tegenindicatie bij het verder vaccineren ten gevolge van een ernstig postvaccinaal eczeem, waarna de kinderarts raadgever van het ONE verklaarde dat het hier in feite ging om een « verkeerd geïnterpreteerde tegenindicatie ».

 

En dan de kleine Antoine Roblain die slecht had gereageerd op de tetanus en difterie vaccinatie, waarna de huisarts besloot om de vervolgvaccins te stoppen (en dit in een tijdsperiode waarin nog geen enkel wetsbesluit van kracht was voor welke verplichting van vaccins in crèches dan ook!). Het ONE ondersteunde de directrice van de crèche die de toelating verbood van de kleine Antoine. Nochtans werden de crèche en het ONE  in 1993 door het Brusselse Gerechtshof veroordeeld voor het feit zij tegen het goed onderbouwde advies van de huisarts waren ingegaan. Dit werd op  5 oktober 1993 door de journaliste Martine Vandemeulebroucke van Le Soir naar buiten gebracht.

 

Het ONE spreekt over veilige en betrouwbare vaccins, maar wanneer we het kinkhoestvaccin als voorbeeld nemen, blijkt zelfs GSK te hebben toegegeven dat dit nooit op lange termijn getest is geweest bij kinderen. De bron hiervan is betrouwbaar want afkomstig van het Reuters Persagentschap (met excuses voor de 'beknoptheid ').- cfr pagina 2/3

 

Momenteel waart er bijvoorbeeld in Gent een flinke bofepidemie rond bij mensen waarvan de meesten gevaccineerd waren met de aanbevolen twee doses en zich dus beschermd waanden. Dit roept onvermijdelijk de ethische vraag op of de risico's altijd mogen opwegen tegen een twijfelachtige effectiviteit!

 

Aan deze misleidende informatie moet zo snel mogelijk een eind komen, want het ONE laat zich hiermee absoluut niet van haar beste kant zien.

Wij zijn in contact met tientallen gefrustreerde artsen die zich hier tegen verzetten en zich in hun beroepseer aangetast voelen. Allen, met inbegrip ook van gezondheidswerkers binnen het ONE (wij wensen dit te onderstrepen) vragen zich af wanneer de persverantwoordelijken eindelijk zullen beseffen dat ook zij medeplichtig zijn door hierover te zwijgen.

 

De bewijzen van flagrant misleidende informatie van het ONE stapelen zich op , de een na de andere studie verschenen in de pers wordt tegengesproken en de gezondheid van duizenden kinderen staat op het spel. Hun gezondheid blijft toevertrouwd aan personen die weinig kennis schijnen te hebben over mogelijke bijwerkingen en risico's en die zich constant verschuilen onder de paraplu van bv de HGR, Provac enz.  En dit zonder ooit serieus in te gaan op verontruste vragen !

 

 

Men kan en mag niet doorgaan met deze tomeloze vaccinatiedruk, zich de luxe permitteren van het niet willen ingaan op nochtans serieuze vragen en het geen verantwoording willen nemen in geval van bijwerkingen !

 

In het kadertje op deze webpagina vindt u een meer dan gedetailleerd overzicht van links naar artikelen met alle bewijzen van deze leugens :

http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccins-la-folle-temerite-de-l-one-peut-mettre-la-vie-de-vos-enfants-en-danger-103399091.html

 

Wij sturen deze mail niet alleen aan de ouders van betrokken kinderen (die eerlijk gezegd veel beter verdienen!) en hun advocaten, maar ook aan de tientallen bezorgde artsen en gezondheidswerkers die ontmoedigd zijn door deze onheuse en onethische praktijken, evenals aan meerdere afgevaardigden. Tevens zal een uitgebreid debat onder de bevolking worden georganiseerd, want men heeft uiteraard het recht om van dit schandaal op de hoogte te worden gesteld. Het gaat hier tenslotte om henzelf, hun familie en de toekomst van hun kinderen.

 

Het enige wat nu nog zou kunnen bijdragen tot een mentaliteitsverandering onder de verantwoordelijken van het ONE, maar ook onder de journalisten met het oog op hun deontologische plicht deze ernstige feiten te onthullen, is de volgende uitspraak van Abraham Lincoln :

 

'Men kan een deel van het volk voortdurend misleiden en het hele volk een poosje, maar men kan niet het hele volk de hele tijd misleiden'

 

 

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht !

 

Initiative Citoyenne, 

Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée.

 

 

Aanvullende actuele informatie :

 

Meerdere aanklachten tegen het ONE 6/4/2012 : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/dec-2011/Le-Soir--6-avril-2012.pdf

 

Laatste nieuws 26/4/2012 : vader legt klacht neer tegen arts ONE : http://www.levif.be/info/belga-generique/creche-le-pere-de-l-enfant-menace-d-exclusion-porte-plainte-contre-le-pediatre-de-l-one/article-4000086370639.htm

 

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
3 avril 2012 2 03 /04 /avril /2012 20:51

In de Artsennieuwsbrief n° 948 van 12 maart jl betichtte de hoofdredacteur, dr Maurice Einhorn, Initiative Citoyenne van "obscure uitlatingen", al volgt :

 

Vaccintegenstanders maken rookgordijn nog ondoordringbaarder


“Twijfelt u nog aan de gevolgen van vaccins op uw gezondheid? Luister dan naar dit interview met advocaat Jean-Pierre Joseph op Radio Médecine Douce, die al meer dan 50 jaar de gevolgen van vaccins aan de kaak stelt”, staat als introductie op Principes de santé (Le journal de la médecine douce). Bij ons lijken het Initiative Citoyenne aan Franstalige zijde en vooral de erg actieve Belfort Group in Vlaanderen maar geen genoeg te krijgen van de scherpste kritiek. Het fenomeen lijkt steeds meer aanhang te krijgen, terwijl de ziekten die deze vaccins rechtvaardigen steeds meer op de achtergrond komen te staan." M.E

 

In zijn schrijven van 21 maart jl heeft onze advocaat, Mr Philippe Vanlangendonck le Journal du Médecin verzocht ons recht op antwoord te publiceren, overeenkomstig de van kracht zijnde wet in verband met het recht op antwoord. Het antwoord werd gepubliceerd in la Lettre du Médecin n° 956 van 23 maart 2012 en luidde als volgt :

 

Initiative Citoyenne n'est pas anti-vaccins mais en faveur de la liberté vaccinale. Si Initiative Citoyenne est obscurantiste, devrait-on alors en conclure de même des 58% de médecins pédiatres et généralistes français qui se posent des questions sur l'utilité des vaccins faits aux enfants et des 31% qui s'interrogent sur leur sécurité, tel que révélé par une enquête de l'INPES de 2005 (réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 400 pédiatres et généralistes) aux résultats étrangement non publiés?

Source: BVA. Étude sur les vaccins pédiatriques auprès des médecins généralistes et des pédiatres.  2005 : p. 31 – non publiée (cfr p. 14 & 37 du curseur pdf): http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/INPES--guide-pratique-pour-le-medecin.pdf       

 

Mr Philippe Vanlangendonck heeft ook de publicatie van dit recht op weerwoord in de nederlandstalige versie van de Artsennieuwsbrief gevraagd. In de Artsennieuwsbrief n°963 van 3 april 2012 werd het recht van antwoord als volgt gepubliceerd:

 

Recht van antwoord

De wet verplicht ons volgend recht van antwoord van Initiative Citoyenne te publiceren als reactie op het artikel ‘Vaccintegenstanders maken rookgordijn nog ondoordringbaarder’ in onze nieuwsbrief van 12 maart 2012.

 

Initiative Citoyenne is geen anti-vaccinatie groepering, maar spreekt zich uit in het belang van vaccinale vrijheid. Echter: wanneer Initiative Citoyenne  als "obscure kracht" hierachter beschouwd wordt, zou dit dan ook niet moeten gelden voor de 58% van de kinder- en huisartsen die zich vragen stellen over het nut van vaccins voor kinderen en voor de 31% van hen die grote twijfels hebben over de veiligheid hiervan, zoals werd geconcludeerd uit een onderzoek van het INPES in 2005 (gebaseerd op een representatief geachte enquête onder 400 pediaters en huisartsen)? Conclusies die vreemd genoeg niét werden gepubliceerd.


Bron: BVA. Étude sur les vaccins pédiatriques auprès des médecins généralistes et des pédiatres.  2005 : p. 31 – niet gepubliceerd (cfr p. 14 & 37 van dit pdf-document).

 

Initiative Citoyenne

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
12 janvier 2012 4 12 /01 /janvier /2012 11:53

bébé militant

 

 Burgermars : SAMEN voor vrijheid vaccinatie en informatie

Wij zijn de ouders van Stacy, overleden één week na haar eerste vaccinaties en organiseren dit wereldwijde evenement ter nagedachtenis aan Stacy, Nova en alle andere vaccinatieslachtoffers. Wij roepen alle burgers van alle landen op om aan deze mars mee te doen in hun eigen gemeente en omgeving, alles zal moeten veranderen ! Denk hierbij ook aan het inlichten van de pers en slachtoffers of ouders van slachtoffers die bereid zijn te getuigen. En zorg voor spandoeken,VRIJHEID VAN VACCINATIE EN INFORMATIE; wij geven jullie ook toestemming de foto van de tweeling Stacy en Lesly te gebruiken.
Klinische testen van bepaalde vaccins hebben de laatste jaren de dood tot gevolg gehad van 14 babies in Argentinië, een tiental in India, en nog veel meer wereldwijd. Volgens de Washington Post van 4 januari jl, vielen deze overleden 14 babietjes in Argentinië in de "placebogroep", maar als het waar is, wordt dit tegengesproken door a+b en zijn de placebo's vervalst, op zich ook toxisch en werd er met de evaluatie-veiligheidsrapporten van deze vaccins geknoeid en zijn onze kinderen dus PROEFKONIJNEN !
Oproep aan allen om zich bij ons aan te sluiten op vrijdag 20 januari.
Plaats en uur : lokaal te bepalen en te organiseren met zich betrokken voelende personen en plaatselijke verenigingen.

Initiatieven : Béatrice Dupont & Raphaël Sirjacobs:

* 1060 Brussel, 20 januari 11.30 - 14.30 : Zuidstation - Fonsnylaan - Victor Horta Plein

 

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
8 janvier 2012 7 08 /01 /janvier /2012 23:16

De Britse gastro-enteroloog (maag-darmspecialist) Dr. Andrew Wakefield, gekend om zijn controversiële studie aangaande de relatie tussen de inenting tegen kinderziekten (BMR-vaccin) en het ontstaan van autisme, gepubliceerd in The Lancet in 1998, voelt zich dermate onrechtvaardig beschuldigd en besmeurd vanwege het hem opgelegde "fraude"-stempel, dat hij op 3 januari (van dit jaar) klacht heeft neergelegd wegens laster tegen het British Medical Journal en tegen de journalist van de Sunday Times Brian Deer.

 

Originele tekst aanklacht : hier


Ter verdediging van deze beschuldiging wenst Dr. Wakefield met name te benadrukken, zoals The Daily Mail in 2006 al schreef, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen.

Volgens Pr. John O'Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

 

Zie ook hier over BMR vaccinatie en autisme.

 

 

 
Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
24 décembre 2011 6 24 /12 /décembre /2011 21:45

Donderdag 1 december 2011

 

Een koppel uit Couillet (Charleroi) heeft klacht ingediend tegen onbekenden na het volgens de ouders verdachte overlijden van hun twee maanden oude baby. Het kind kreeg een vaccin toegediend, waarvan de ouders menen dat ze op voorhand niet voldoende geïnformeerd werden. Dat bevestigden de ouders donderdag in aanwezigheid van hun advocaat.

 

De feiten deden zich voor midden oktober. Raphael Sirjacobs en zijn vriendin Béatrice Dupont lieten hun tweelingdochters van twee maanden oud inenten. Iets later kreeg één van hen, de kleine Stacy, hevige koorts. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce in Gosselies, waar het enkele uren later overleed.

 

Het ziekenhuis wees 'purpura fulminans' aan als doodsoorzaak, een ernstige en fulminerende vorm van bloedvergiftiging. De ouders trekken die verklaring echter in twijfel omdat het kind drie vaccinaties kreeg, hoewel het al aan koorts leed. Daarop beslisten de ouders om klacht in te dienen bij onderzoeksrechter Véronique Desneux in Charleroi. Ze stelden zich tevens burgerlijke partij.

 

De ouders en hun advocaat legden uit dat het gebrek aan informatie kan worden aangevochten, net zoals een gebrek aan voorzorg. Pas na de dood van hun kind hoorden de ouders immers welke risico's Stacy liep bij de vaccinatie. Volgens hen werd er ook te weinig rekening gehouden met de familiale voorgeschiedenis, en dan vooral die van de moeder en haar allergieën.

 

De klacht werd ingediend tegen onbekenden. Het onderzoek moet nu de eventuele verantwoordelijken voor het overlijden aanwijzen.

 

Bron: Nieuwsblad

 

Verdacht-overleden-na-vaccinatie.jpg

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
24 décembre 2011 6 24 /12 /décembre /2011 00:08

Zie hier

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 22:54

Ellen de Visser −25/11/11, 08:55

 

Nederlandse onderzoekers hebben in het laboratorium een zo'n dodelijk griepvirus weten te creëren dat nu wordt uitgezocht of publicatie van de onderzoeksgegevens wel wenselijk is. Amerikaanse deskundigen vrezen dat daardoor gedetailleerde informatie in verkeerde handen terechtkomt en terroristen het virus als biologisch wapen zullen inzetten.

 

Het laboratoriumonderzoek werd opmerkelijk genoeg uitgevoerd op verzoek van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH. Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om een zeer besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. H5N1 komt voor bij vogels maar het geluk wil dat het virus nauwelijks van dier op mens overspringt. Als dat wel gebeurt, is dat voor mensen vaak fataal. Wereldwijd zijn ruim vijfhonderd mensen aan de vogelgriep overleden, onder wie een Nederlandse dierenarts.


Zeer besmettelijke variant


Fouchier kreeg de opdracht om uit te zoeken of het H5N1-virus een pandemie kan veroorzaken. Veel wetenschappers zijn daar sceptisch over, maar Fouchier toont met zijn onderzoek hun ongelijk aan: slechts een paar mutaties in het virus-dna, die ook op natuurlijke wijze kunnen ontstaan, veranderen H5N1 in een zeer besmettelijke variant.

De hoogleraar deed zijn onderzoek bij fretten, waarvan het immuunsysteem zo op mensen lijkt dat ze gelden als ziektemodel voor griepstudies. Het laboratorium was streng beveiligd. Een Japanse onderzoeker, die dezelfde opdracht kreeg, blijkt dezelfde resultaten te hebben gevonden.


Fouchier heeft een artikel over zijn bevindingen aangeboden aan het vakblad Science. Het blad heeft het Amerikaanse adviesorgaan voor bioveiligheid gevraagd de details van de studie te beoordelen. Het orgaan adviseert de Amerikaanse overheid over onderzoek dat in potentie bedreigend is voor de publieke gezondheid of de openbare veiligheid. Fouchier wil niet reageren omdat hij de uitspraak van de deskundigen niet wil beïnvloeden. Ook het Japanse onderzoek wordt bestudeerd.

Grenzen aan wetenschappelijke vrijheid


De controversiële studies hebben onder wetenschappers geleid tot een debat over de grenzen aan de wetenschappelijke vrijheid. De studies zijn van groot belang, omdat ze aantonen dat niet te lichtzinnig mag worden gedacht over het vogelgriepvirus. Ook voor het testen van vaccins is de informatie relevant. Maar sinds de aanslagen van 11 september is de angst voor bioterrorisme zo groot dat die vrijheid onder vuur ligt.

 

Bron: Volkskrant.nl

  

NB: Professor Albert Osterhaus werkt ook aan het Erasmus Medisch Centrum ...

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
27 octobre 2011 4 27 /10 /octobre /2011 18:14

Maandag 24 oktober 2011

 

Het effect en de werkzaamheid van de jaarlijkse griepprik voor 60-plussers kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat in het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin is gepubliceerd, meldt het NOS Journaal.

 

De griepprik vermindert bij gezonde volwassenen nauwelijks het aantal griepsymptomen en het aantal verzuimdagen. Evenmin bestaat aantoonbaar effect op het aantal complicaties zoals longontsteking of het doorgeven van het griepvirus.

 

Volgens het onderzoek van het Geneesmiddelenbulletin, dat de NOS citeert, is er geen bewijs van de werkzaamheid van de griepvaccinatie om de gevolgen van de griep te voorkomen bij 65-plussers: griepsymptomen, opnames in het ziekenhuis of zelfs sterfte.

 

Evenmin is bewezen dat het inenten van verpleegkundigen de kans verkleint dat verzorgers of bewoners van rusthuizen de griep krijgen.

 

Alle beschikbare onderzoeken

  

Het Geneesmiddelenbulletin heeft de beschikbare onderzoeken over het griepvaccin op een rijtje gezet, meldt de NOS. En de conclusie daarvan is niet mals. 'Er is weinig betrouwbaar bewijs over influenzavaccinatie, maar er is wel bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en van verdachte onderzoeken', zegt Dick Bijl, de hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, aan de Nederlandse omroep.

 

lej

 

Bron: De Standaard

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
2 septembre 2011 5 02 /09 /septembre /2011 09:25
Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
1 juillet 2011 5 01 /07 /juillet /2011 23:12

Voor een goed begrip van het verhaal, lees dan eerst de publicatie van Prs Van Damme, Van Ranst en Dr Marleen Finoulst (Artikel "Hou mazelen streng in de gaten"), verschenen in de Standaard op 24 juni 2011....

 

Lees dan het antwoord dat Initiative Citoyenne aan de hoofdredactie van de Standaard heeft gestuurd en ook naar een aantal vlaamse journalisten.

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 14:05
sitestat
Het gemeenschappelijk punt tussen de patiënten is dat ze allemaal het H1N1 vaccin hebben gekregen.
 
Le point commun entre les patients est qu'ils avaient tous reçu le vaccin H1N1.
 
The common point bewteen the patients is that all of them had previously received the H1N1 vaccine.
Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
21 février 2011 1 21 /02 /février /2011 22:48

 

 

 

Luister ook naar het interview van Daan de Wit op VRT (op 12 februari 2011): hier

 

en lees maar zijn interview in Humo (, en bladz.)

 

Eén jaar geleden, in januari 2010, kon men al lezen het interview van Dr Wolfgang Wodarg in De Morgen..."Allemaal gefopt! Er was helemaal geen pandemie."

 

 

mexicaanse-griep.JPG

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 21:32

vr 04 feb 2011

 

door Arianne Mantel

 

UTRECHT -  Twee kinderen van vier jaar zijn in ons land na de inenting met het vaccin tegen de Mexicaanse griep getroffen door de slaapziekte narcolepsie.

Het gaat om twee jongetjes die bij de landelijke griepvaccinatie van anderhalf jaar geleden zijn gevaccineerd met het middel Pandemrix.

 

Dat bevestigt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) naar aanleiding van de berichtgeving in deze krant dat uit Fins onderzoek blijkt dat er een associatie is tussen het vaccin met Pandemrix en de slaapziekte.

 

Bron: Telegraaf.nl

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article
8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 21:24

3/02/2011

 

Inenting met het vaccin tegen Mexicaanse griep verhoogt bij kinderen en adolescenten mogelijk de kans op narcolepsie, ook wel slaapziekte genoemd. Dat blijkt uit een Finse studie. In België zijn voorlopig geen gevallen bekend, zegt viroloog Marc Van Ranst.

 

Narcolepsie is een neurologische ziekte waardoor de patiënt zelfs bij voldoende nachtrust overdag geregeld in slaap valt. In Finland kregen in 2009 en 2010 zowat 60 kinderen tussen 4 en 19 de ziekte. Dat is drie keer zoveel als de voorgaande jaren. Negentig procent van de patiënten werd ziek tussen de twee en tien weken na de inenting tegen Mexicaanse griep. De kans om narcolepsie te krijgen, ligt volgens het Finse Nationaal Gezondheidsinstituut, die het onderzoek uitvoerde, na inenting bij kinderen negen keer hoger dan normaal.

Enkel Scandinavië

 

"Het verband tussen het vaccin Pandemrix en de ziekte bij kinderen is niet buiten de Scandinavische landen gevonden", zegt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, die contact had met zijn Finse collega's, in De Telegraaf. Ook IJsland en Zweden startten een onderzoek nadat een verhoging van het aantal gevallen werd vastgesteld. "De meest voor de hand liggende uitleg is dat de ziekte het gevolg is van het vaccin en de combinatie van een aantal andere factoren", aldus het Finse gezondheidsinstituut.

België

 

In België is voorlopig geen verband gevonden tussen de ziekte en het vaccin. Er werden in ons land dan ook slechts een beperkt aantal, 20.000, kinderen ingeënt. "In Finland is nagenoeg de hele bevolking ingeënt. Dat is bij ons niet het geval, enkel de risicogroepen kregen het vaccin", zegt Van Ranst. Volgens de viroloog wordt het verband tussen het vaccin en narcolepsie in België onderzocht en loopt er momenteel ook een Europese studie. De Finse onderzoekers bendrukken dat het onderzoek nog niet volledig is afgerond. Definitieve resultaten worden verwacht in augustus.

Wereldwijd zijn bij campagnes meer dan 90 miljoen mensen ingeënt tegen de H1N1-griep, van wie ongeveer 2,5 miljoen Finnen sinds de herfst van 2009. (belga/ep)

 

Bron: De Morgen

Repost 0
Published by Initiative Citoyenne - dans In het Nederlands
commenter cet article

                    

Recherche

Contact

 

initiative.citoyenne[at]live.be

Courriers Aux Autorités & Autres Documents Importants

Ce site refuse de cautionner le label HONcode.

Ce site refuse de cautionner le label HONcode    

Ce site soutient Nurpa pour la liberté d'internet

Boutton de soutien à la NURPA