Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 août 2013 3 21 /08 /août /2013 16:00
Partager cet article
Repost0
5 juillet 2013 5 05 /07 /juillet /2013 20:36

Zie hier

Partager cet article
Repost0
15 décembre 2012 6 15 /12 /décembre /2012 15:16

GSK-JO.JPG

Een recent boven water gekomen geheim rapport van GlaxoSmithKline laat het aantal door hen opgetekende sterfgevallen (binnen enkele dagen) zien na het toedienen van het Infanrix Hexa vaccin tussen 23 oktober 2009 en 22 oktober 2011. Het gaat hier over een totaal van maar liefst 14+22 = 36 overlijdens in twee jaar tijd. (NB : slechts 1-10% van ernstige bijwerkingen na vaccinaties worden in de praktijk gemeld en onderzocht).

 

Confidential report GSK:

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

 

Bron (met voor zichzelf sprekend overzicht overlijdens):

http://www.initiativecitoyenne.be/article-infanrix-hexa-le-document-confidentiel-accablant-113251207.html

 

Aanvullende opmerking: Elk jaar krijgt het RIVM (Nederland) 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie - volgens hun zeggen niet gelinkt aan het vaccin en als een blijkbaar 'acceptabel risico' beschouwd:

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Persberichten/2010/Pneumokokkenvaccin_geen_oorzaak_overlijden_zuigelingen

 

Partager cet article
Repost0
23 octobre 2012 2 23 /10 /octobre /2012 21:50
Partager cet article
Repost0
26 juillet 2012 4 26 /07 /juillet /2012 15:26

AVC

Vertaling door E.V.

 

Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de FDA (Food and Drug Administration) hebben een monitoring-programma opgestart voor het opvolgen van bijwerkingen van vaccins in de USA.

 

Tussen 1990 en 2010 werden er 306 gevallen van CVA (Cerebro Vasculair Accident) 6 weken nà vaccinatie genoteerd (maar binnen 2 weken bij 257 patiënten 83,9%). Bij 120 gevallen (39,2%) kwam een herseninfarct voor na de griepvaccinatie en in 40 gevallen (13%) na een vaccinatie tegen hepatitis B en in 20 gevallen (6,5%) na een vaccinatie met het difterie, tetanus en kinkhoest vaccin (acellulaire versie). Het ging hier om een gemiddelde leeftijd van 42 jaar (0,1 tot 94 jaar). 12 Patiënten (4%) kregen minstens 2 vaccins.    Deze wat onevenwichtige resultaten binnen de 6 eerste weken na het vaccineren met een piek in de eerste 2 weken, doet vermoeden dat bij sommige personen dit door vaccinatie zou kunnen worden veroorzaakt. Het is dus meer dan noodzakelijk ook dit gegeven nauwgezet op te volgen en gecontroleerde studies uit te voeren. 

 

Dr Gérard Loeb

 

64ste congres van de l’American Academy of Neurology. Van 21/04/2012 tot 28/04/2012-New Orleans (Louisiana, USA)

 

Al Qudah Z. : Stroke after Vaccination in United States. A Report from the CDC/FDA Vaccine Adverse Event Reporting System. [1990–2010]. 64th Annual Meeting of the American Academy of Neurology. (Nouvelle-Orléans) : 21– 28 Avril 2012.

 

Bron: Sante24.ma

 

Wanneer we weten dat er elk jaar 19 000 CVA's in België optreden en dat 70% van de senioren zich jaarlijks laten vaccineren tegen de griep (zonder het dan nog te hebben over jongere generaties die zich jaar in jaar uit laten inenten tegen hepatitis B, difterie, tetanus, kinkhoest enz),  dan kunnen we ons afvragen hoeveel gevallen van herseninfarcten en dus ook overlijdens, er jaarlijks te wijten zullen zijn aan vaccinaties.

 

Voor alle duidelijkheid hier een samenvattende conclusie van de mortaliteit en morbiditeit statistieken van herseninfarcten  :

 

 "Na een CVA overlijdt 1 op 5 personen binnen een maand. 3/4 van de overlevenden houdt hier definitief bijwerkingen aan over en 1/3 wordt hulpbehoevend voor de rest van zijn leven ». Dit betekent dat 1/4 van de patiënten die door een herseninfarct wordt getroffen, niet hersteld. Bron : association belge « Stroke »

 

Partager cet article
Repost0
9 juin 2012 6 09 /06 /juin /2012 18:38

Het Nieuwsblad  van 8 juni 2012 : « Peuter (1,5 jaar) sterft aan hartaanval enkele dagen na vaccinaties », met de opmerking dat er inmiddels autopsie was uitgevoerd en dat de wetsdokter concludeerde dat het hier om een natuurlijk overlijden zou gaan !

 

En natuurlijk konden we hier op wachten... Wij hadden dit al zien aankomen nog voordat de autopsie zou worden uitgevoerd : NOOIT zullen de autoriteiten het toegeven.

 

Het ligt NOOIT aan het vaccin.

 

Herinnert U zich nog die 7 sterfgevallen op 2000 patiënten bij de klinische testen van het H1N1 Pandemrix vaccin ? Ook hier werd NOOIT met een beschuldigde vinger naar het vaccin gewezen. 

 

Tijdens de klinische testen van het anti-rotavirus vaccin Rotateq, overleden 44 kinderen in de twee groepen (gevaccineerde- en placebogroep) en ook daar concludeerden de verantwoordelijken dat het vaccin NIET in verband kon worden gebracht met deze sterfgevallen (terwijl dit toch een hoge doodsoorzaak laat zien, 0,2% of één sterfgeval op 500 kinderen!).

 

Hoelang gaat het publiek dit nog pikken zonder in te zien dat het hier in werkelijkheid ALTIJD gaat over het vrijspreken van een vaccin en het beschermen van de big business, zonder nog maar te spreken over het heilig verklaarde vaccinatiebeleid. 

 

En iedere keer weer hetzelfde scenario : de illusie wekken van een betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek. In sommige gevallen wordt  autopsie zelfs categorisch door de rechter geweigerd  zoals de ouders van de kleine Stacy uit Charleroi hebben ondervonden. Bij Xandro leek het weigeren hiervan te riskant, omdat het publiek dan zeker en vast zou hebben geprotesteerd en men kon simpelweg niet anders na het autopsieverbod op de kleine Stacy, dat ook als een « lastig » post-vaccinaal overlijden beschouwd werd.

 

Kind & Gezin verklaarde te delen in het verdriet van de ouders. Wanneer we echter de ondermaatse en kindonvriendelijke houding van de prikkende arts van deze organisatie onder de loep nemen die de anderhalf-jarige Xandro zelfs toesnauwde « een ambetant ventje te zijn, die niet eens even stil kon blijven zitten », terwijl hij het intussen uitkrijste bij het prikken met het BMR vaccin, dan kunnen we toch niet anders dan ons verbijten over de niet te tolereren handelwijze van Kind & Gezin die toch verantwoordelijk geacht wordt te zijn voor de onder hun vlag aangestelde praktiserende zorgverleners.  

 

Ontkennend gedrag en bedriegelijk mededogen zijn dus in feite de sleutelwoorden die dit agressieve vaccinatiebeleid in stand houden.

 

Met het verstrijken van de tijd vallen er meer en meer puzzelstukjes op de plaats : het beschermen van vaccins wordt alom steeds beter georganiseerd (vaccins, niet de kinderen !). In de USA heeft het Hoog Gerechtshof het juridisch vrijwaren vastgelegd voor fabrikanten van « onvermijdelijk gevaarlijke produkten » om faillissementen door claims te vermijden. In Europa zagen we hetzelfde gebeuren bij de aankoopcontracten van het H1N1-vaccin. Ook hier het in bescherming nemen van de fabrikanten die alleen nog een « fabricagefoutje » verweten kan worden, iets wat onmogelijk te bewijzen valt door de slachtoffers. 

 

Het is van het grootste belang om zich nu te buigen over de rol en handelwijze van organisaties zoals Kind & Gezin en het ONE in het voortdurend in bescherming nemen van hun vaccinatiesysteem. Onder het mom van « het bevorderen van het beschermen van kinderen », lijkt het er vooral op dat dit juridisch aspect het ONE en Kind & Gezin in de kaart speelt bij het doorgaan met inenten van de meeste belgische kinderen, waarvan de jongsten statistisch gezien het meeste risico lopen (vergeleken met volwassenen) op een post-vaccinaal overlijden tengevolge van een verzwakt immuunsysteem.  

 

De door Kind & Gezin en het ONE aan hun vaccinatiepersoneel aangeboden interne aansprakelijkheidsverzekering, specifiek handelend over sterfgevallen tengevolge van de vaccins, lijkt dus een zegen te zijn voor deze beroepsgroep bij het wegnemen van hun angst en weerstand, die anders als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zal blijven hangen. 

 

Het is dus duidelijk dat de aan de lopende band vaccinerende artsen van het ONE en Kind & Gezin, een groot risico lopen om geconfronteerd te worden met het overlijden van een recentelijk gevaccineerd kind.

 

Het zou daarom goed zijn wanneer deze artsen zich verantwoorden voor hun met name onvoorzichtig en onzorgvuldig handelen bij het vaccineren van een reeds verzwakt kind (dit in tegenstelling tot het nauwgezet en omzichtig praktiseren van zorgverleners in andere beroepsgroepen). Dit zeker ook gezien het stelselmatig met voeten treden van de patiëntenwet van 2002 door het niet informeren van de ouders over ernstige bijwerkingen van vaccins zoals de BMR prik.

 

Het is te hopen dat deze artsen het bewijs moge leveren, indien hen dit tenminste toegestaan wordt, dat zij hun verplichtingen nakomen! Hebben zij bijvoorbeeld de ouders ingelicht onder welke criteria veiligheidstesten met levende virussen worden uitgevoerd, zoals het BMR vaccin ? Het is heel goed mogelijk dat zij hier zelf niet van op de hoogte zijn, maar dat is nog altijd geen excuus.

 

Dit zijn fundamentele elementen voor een grondwettelijke vrije keuze en voorafgaande informatie (« informed consent »). De europese eisen in deze materie zijn uitermate laks.

 

Wat uitgebreidere achtergrondinformatie om de naar waarheid zoekende lezer een juister beeld te geven over dit absoluut onbetrouwbare « marionettentheater » dat zeker niet ten voordele van de patiënt uitvalt :

 

- Allereerst : wanneer gevaccineerde apen binnen de eerste 48 uur na het inenten sterven, wordt dit overlijden als « niet causaal » beschouwd en deze richtlijn blijft van kracht zolang het sterftecijfer maar onder de 20% blijft. Met andere woorden, als 10 of zelfs 19% van de gevaccineerde apen vroegtijdig overlijdt na vaccinatie, gaat alles gewoon door zonder dat het vaccin als schuldige wordt aangewezen.  Een enorme misvatting op veiligheidsniveau en we herhalen nog eens het lichtzinnig optreden van het Europees Agentschap in verband met de tijdens de klinische testen opgedoken problemen met het H1N1 vaccin Pandemrix, waarbij 7 op 2000 patiënten overleden (wat enorm hoog is).  

 

- Dan nog een ander aspect: geïnjecteerde vaccins bij dieren zijn geen combinatievaccins (het BMR vaccin bevat echter 3 componenten, mazelen, bof, rode hond).  We weten maar al te goed dat alle synergetische effecten van toegediende produkten bij levende wezens met de grootste zorg moeten worden bekeken en dan met name in termen van veiligheid ! 

 

[Bron: Methods of Analysis  2.6.18 – Test for neurovirulence of live virus vaccines. EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 5th Edition.]

 

Zeker is wel dat de kleine Xandro al ziekelijk was op het moment van deze vaccinatie (één teveel...). Maar wie kan (op basis van deze simpele uitwendige autopsie en waarvan de resultaten alleen worden bevestigd in het ideologisch kader van de wetsdokter, die wetenschappelijk gezien een verband met het vaccin niet mag uitsluiten, en dit enkel en alleen gebaseerd op de summiere vraag in het aan te vinken kadertje : « wel of niet gevonden toxische substanties ») voorbijgaan aan de vermoedelijk bestaande onderzoeken naar veranderingen in het immuniteitsbeeld veroorzaakt door voorgaande vaccinaties. Dit ook gezien in het licht van een hoogstwaarschijnlijk in die mate aangetast immuunsysteem dat gevolgen heeft kunnen hebben voor een voor zichzelf sprekende chronische bronchiolitis (RSV = Respiratory Syncitial virus). 

 

Wie kan bevestigen dat hij ook gestorven zou zijn zonder dit BMR-vaccin ?  

 

Integendeel, bij het ontbreken van welke andere solide onderbouwde conclusie dan ook, lijkt het eerder vanzelfsprekend dat de vaccinatie oorzaak is van dit overlijden, TOT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS, want een kindje van deze leeftijd sterft niet zomaar aan een « hartaanval » en bronchitis op zich zou nauwelijks voldoende reden mogen zijn. 

Partager cet article
Repost0
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 22:22

Xandro 2

Kind en Gezin onderzoekt de dood van Xandro, een 1,5-jarige peuter. De ouders zeggen in het vtm-nieuws dat het kind overleed nadat hij een vaccinatie had gekregen. Maar Kind en Gezin benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken en gaat na of er een verband is tussen het overlijden en het vaccin.

 

De peuter kreeg een hartstilstand na een consultatie bij een arts van Kind en Gezin, zo zeggen de ouders van het kind in het vtm-nieuws. Het kind kreeg inentingen, hoewel hij een half jaar geleden de luchtwegeninfectie RSV had opgelopen en daarna was blijven sukkelen met zijn gezondheid, aldus de ouders nog.

 

"Een arts van Kind en Gezin heeft de peuter op 25 mei gevaccineerd en op 3 juni is het kind overleden", zegt Leen Du Bois, woordvoerder van Kind en Gezin, in een reactie. Ze benadrukt wel dat er op dit ogenblik nog geen enkele reden is om aan te nemen dat er een link is tussen de vaccinatie en het overlijden. Kind en Gezin onderzoekt de zaak nu. "We gaan nu met alle gegevens die we hebben na wat er precies gebeurd is", aldus De Bois.

Tot slot onderstreept Kind en Gezin dat ouders zich niet onnodig ongerust moeten maken over vaccinaties.

Bron: De Morgen  

 

 

 

 

Degenen die min of meer op de hoogte zijn van het onderwerp vaccins is het nu meer dan duidelijk : NOOIT OFTE NIMMER zullen de autoriteiten het verband tussen dit overlijden en vaccinatie toegeven, alle diepgaande onderzoeken ten spijt.

 

Dit is een cruciaal moment om even stil te staan bij de overeenkomsten tussen alle gevallen die hieraan voorafgingen. En of het hier nu gaat over dat kleine meisje in Engeland dat door vaccins verlamd raakte en door de staat aan de moeder is onttrokken, of over het overlijden van Stacy in Charleroi, of over al die andere gevallen : ELKE KEER WEER wordt dit stelselmaig en massaal ontkend door de autoriteiten, simpelweg door het feit dat het erkennen van een causaal verband tussen hun heilige vaccins en welk overlijden dan ook, duizenden ouders zou weghouden van de vaccinaties die zij zoveel mogelijk en zonder uitzondering aan iedereen willen toedienen.  

 

En nu dus alweer zo'n tragisch en angstaanjagend voorval. Dit is een onacceptabel opofferen van kinderen wiens leven voor altijd vernietigd wordt, hetzij door overlijden, hetzij door ernstige en niet meer te herstellen bijwerkingen. Een tragedie voor de families en ook nog eens een langdurige financiële last voor de maatschappij.

 

Het lijkt voor de hand liggend dat het ter kwader trouw handelen van de autoriteiten hier meespeelt, want zijn zij het niet die systematisch het bekende wetenschappelijke onderbouwde feit negeren dat vaccinaties wel degelijk het immuunsysteem verzwakken ? Een gegeven dat aan de bron ligt van een hele reeks potentieel ernstige infecties (zie de wetenschappelijke referenties onder punt (18) op pagina 16/22 van het pdf document) ? Hetzelfde geldt voor het ontkennen van het verband tussen wiegendood en vaccinatie, een verband dat in meerdere wetenschappelijke publicaties werd gelegd. Het baanbrekende werk van Dr Viera Scheibner in Australië hier nog even onder de aandacht brengend ; ook zij gaf aan dat er een logisch verband tussen vaccinaties en wiegendood  bestaat en wat zij in een "kritieke dagen schema"  heeft gegoten. Hierin toont ze duidelijk aan dat elke dosis vaccin op zich al invloed heeft op de ademhaling gedurende 48 dagen !

 

Dit consequent ontkennen is helaas illustratief voor de houding van het ONE dat de gewoonte heeft om  bijvoorbeeld elke link tussen het Hepatitis B vaccin en multiple sclerose te negeren. Een vaststaand feit dat nochtans wordt vermeld in de bijsluiter van dit vaccin door de fabrikant, die ironisch genoeg zelf aanbeveelt om deze zorgvuldig door te lezen voorafgaande aan vaccinatie !

 

En elke keer weer hetzelfde verhaal : « we zullen een diepgaand onderzoek starten om precies te weten wat er gebeurd is ». De uitslag hiervan zal, zoals altijd, erop neerkomen dat de oorzaak absoluut niét bij de vaccins kan liggen en dat de ouders alweer in de kou komen te staan bij hun pogingen om de onderste steen boven te halen. Het resultaat zal, zoals te verwachten, weer ten voordele uitvallen van de vaccins die worden verondersteld kinderen te beschermen !

 

We blijven ons verbazen over het feit dat er blijkbaar NOOIT reële placebo-onderzoeken plaatsvinden tijdens de klinische testen die altijd eenzijdig en belangenverstrengelend « bewijzen » dat de bijwerkingen te verwaarlozen zijn.

 

We blijven ons verbazen over het feit dat er NOOIT, in tegenstelling tot andere medicijnen, een farmacokinetische analyse wordt geëist van vaccins die de gevolgen in kaart brengt van de verschillende vaccin-ingrediënten na toediening in het lichaam.

 

Zolang de vaccins heilig verklaard blijven, zolang de evaluatie van de zogenaamde veiligheid zich tot enkele dagen beperkt, zolang zij vrijgesteld blijven van het testen op mogelijk kankerverwekkende, mutagene of teratogene gevolgen, men bovendien de bijwerkingen continu blijft onderschatten en de belangen van de Hoge Heren op Belgisch, Europees en WHO niveau de boventoon blijven voeren, zullen deze drama's zich herhalen en uw kinderen zullen dan mogelijk de dupe zijn van deze russische roulette, helaas en niet anders te zien dan een terroristische aanslag op de gezondheid!

 

Deze situatie verslechtert zich en bovendien worden ouders zelfs niet ingelicht over ALLE experimentele cocktails die men hun kinderen aan de lopende band blijft inspuiten. Zij hebben het recht en zelfs de morele plicht zich tegen de autoriteiten te verzetten die hen  verkeerd blijven voorlichten, zelfs als zij door organisaties zoals die van ons, keer op keer gewaarschuwd worden.

Partager cet article
Repost0
27 mai 2012 7 27 /05 /mai /2012 22:37

Zie hier

Partager cet article
Repost0
7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 16:30

Miller, vaccins multiples

Geachte heer Top,

Hierbij neem ik de vrijheid u het volgende onder de aandacht te brengen.

We zijn hoogst verbaasd te lezen dat op de website van Zorg en Gezondheid het volgende (nog steeds) de ronde doet :


Het immuunsysteem van een kind heeft voldoende capaciteit (aantal en aanmaaksnelheid van witte bloedcellen) om tegen 10.000 vaccins tegelijk immunologisch te kunnen antwoorden. Het gebruikt slechts 0.1% van zijn immuunsysteem om te antwoorden op een vaccinatie (bronnen 2,6,7).

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Vaccinaties/Veelgestelde-vragen/Veel-gehoorde-beweringen-en-halve-waarheden-over-vaccinatie

MAAR :


het schijnt dat men zich hierbij gebaseerd heeft op één interpretatie van één vaccininsider, Dr. Paul Offit. Deze uitspraak wordt echter niet door feiten onderbouwd, is niet realistisch en gebaseerd op louter theoretische speculatie en zou als niet relevant zijnde direct ingetrokken moeten worden.

Dit wordt al geruime tijd wereldwijd in vele talen gebruikt als extra argument om ouders en zorgverleners
over de streep te trekken wanneer getwijfeld wordt aan het nut en de veiligheid van vaccins.

Wordt er niet van alle kanten aangedrongen op het zorgvuldig omgaan met verspreiden van op internet circulerende studies/rapporten ?


http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-04-16/10000-vaccines-safety-claim-simple-hype-or-sinister-intent/

Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op de verantwoordelijken van Zorg en Gezondheid om deze claim zo snel mogelijk van de website te verwijderen of hier een (terechte) kritische kanttekening bij te plaatsen.

Met vriendelijke groet en mede uit naam van vele bezorgde burgers,

Ellen VaderPartager cet article
Repost0
3 mai 2012 4 03 /05 /mai /2012 11:11

Franse Raad van State acht het Pentacoq vaccin verantwoordelijk voor 95% handicap baby van 5 maanden en veroordeelt de staat tot het uitkeren van 3 miljoen euro schadeloosstelling aan slachtoffer

 

Het Pentacoq vaccin (kinkhoest/hib/difterie/tetanus/polio) is op 22 december 2005 van de markt gehaald en vervangen door een ander.

De 5 maanden oude Inès kreeg in 1995 dit vaccin toegediend in het kader van de verplichte vaccinaties. Een week later werd zij met spoed opgenomen wegens zware neurologische problemen, op zich niet dodelijk, maar wel resulterend in een ernstige handicap (voor 95%).

Na 17 jaar procederen is de Staat, en met name de minister van Gezondheid, verantwoordelijk voor deze verplichte vaccinatie, veroordeeld tot het betalen van 3 miljoen euro aan dit zwaar getroffen meisje. Daarnaast ontvangen de ouders en het zusje van het slachtoffer een morele schadevergoeding.

Fabrikant Sanofi-Pasteur wordt niets ten laste gelegd.

 

Bron: Docbuzz.fr

 

 

Partager cet article
Repost0

                    

Recherche

Contact

 

initiative.citoyenne[at]live.be

Courriers Aux Autorités & Autres Documents Importants

Ce site refuse de cautionner le label HONcode.

Ce site refuse de cautionner le label HONcode    

Ce site soutient Nurpa pour la liberté d'internet

Boutton de soutien à la NURPA